scroll Probíhá 31. 01. 2023 - 02. 02. 2023

scrollvstupné dobrovolné

website https://www.facebook.com/spole...

O výstavě
a autorovi

Spolek Umbra

,,Být ve stínu může být stejně dobré, jako být na slunci.´´ Kdo jsme? Slovo UMBRA (latinsky STÍN) představuje dvě hlavní charakteristiky spolku, jenž všechny jeho členy spojují. První z nich by se dala nazvat atmosféra stínu nebo temnější atmosféra, chcete-li. Spojujícím prvkem všech členů, je vyjádření a práce s temnější atmosférou, pocitem neklidu a neurčitosti, hra s tajemnem a tajemnými náměty. Nechybí nám ale ani smysl pro humor, který předáváme svou vlastní formou. Druhou charakteristikou, která spolek definuje, jsou kořeny malířů. Spolek je složen z malířů, jenž v uměleckém světě nejsou známou osobností, tedy dosud pracovali ve stínu mimo hlavní proud uměleckého světa. Celý spolek je založen na ochotě vzájemné spolupráce, a to tak, aby nevznikala žádná křeč. Veškerá spolupráce a aktivity by měli probíhat z vlastní iniciativy každého člena. Rovněž je pro nás důležitá přátelská atmosféra v celém spolku. I tento aspekt je jedním z kritérií pro přibírání nových členů. Cíle spolku a jeho náplň Hlavním cílem spolku, je sjednotit malíře, kteří mají společné rysy uvedené v odstavci „Kdo jsme?“ a tím utvořit skupinu, ve které bude jak uvnitř, tak navenek fungovat podpora mezi jednotlivými členy. Tato vzájemná podpora by měla spolku i jednotlivým členům pomoci dostat se do širšího povědomí veřejnosti. K tomuto cíli by měli pomoci následující body, jenž vyjadřují náplň spolku UMBRA. – Pořádání skupinových výstav- Dle možností, by měli všichni členové průběžně vyhledávat možnosti pro uspořádání společných výstav a poté se aktivně účastnit příprav a organizace těchto výstav. – Vzájemné konzultace – Pro růst spolku je důležité, aby se i jednotliví členové stále zlepšovali. Podobný pohled a přístup k malbě by nám měl pomoci při vzájemných konzultacích naší práce a tím nás posouvat dále. – Sdílení a propagování samostatných výstav ostatních členů spolku – Kromě skupinových výstav se předpokládá, že každý člen bude mít i samostatné výstavy. V momentě, kdy toto nastane, ostatní členové spolku by se měli podílet na propagaci dané výstavy, ať už sdílením na sociálních sítích, pozváním přátel a podobně. – Setkání stávajících členů a přibírání nových adeptů – Jednou za čas, by se měli členové sejít a probrat společně možnosti, které se pro skupinu rýsují. Tato setkání budou vždy předem dohodnuta a odsouhlasena všemi členy spolku. Dále bude třeba případně probrat přibrání dalších členů. Pro přibrání nových členů, jsou dvě možnosti. 1. Nový člen bude navržen stávajícím členem. Jeho přijetí je podmíněno souhlasným odhlasováním ostatních členů. 2. Zájemce se sám přihlásí. V takovém případě je opět jeho přijetí podmíněno souhlasem ostatních členů spolku. Pro celý spolek je důležité, aby za každého člena mluvila v první řadě jeho práce, která by měla být na vysoké úrovni. V neposlední řadě je pro nás ale také důležitá přátelská a pohodová atmosféra, proto je důležité, aby si všichni členové sedli i po lidské stránce. Z tohoto důvodu i po přijetí nového člena, pokud by po čase nastaly nesváry a ukázalo se, že nový člen ke skupině po lidské stránce nesedí, spolek si vyhrazuje právo toho člena ze spolku tzv. vyškrtnout. Toto je první verze manifestu spolku UMBRA. Je očekávané, že v průběhu fungování spolku dojde k menším změnám, které budou dodatečně doplněny.

 

Výstava, která potrvá pouze tři dny je absolutní raritou v naší galerii. První den vernisáž, druhý den samotná výstava a třetí den výstava s komentovanou prohlídkou. Nenechte si ujít ten „závan“ tajemna, mnohdy až pochmurna a třeba Vás to povede i k zamyšlení, zda je lepší zůstat ve stínu a nebo z něj vystoupit.

Členové spolku UMBRA :

https://www.facebook.com/pavel.sequens.9

https://www.facebook.com/adam.rehacek.94

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332851563

https://www.facebook.com/Sant.Franiel

address

TWINART GALLERY

Arbesovo náměstí 11

150 00 Praha

address

PO – PÁ od 14 do 18 hodin

Kudyznudy.cz - tipy na výlet